กิจกรรมของมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิอานันทมหิดลสนับสนุน

๑. เงินทุนอานันทมหิดล และทุนค้นคว้าวิจัย

๒. เงินทุนการจัดพิมพ์หนังสือที่มีคุณค่า เพื่อจำหน่ายนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

๓. ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและกลับมาประเทศไทยแล้ว ผลัดเปลี่ยนกันออกรายการโทรทัศน์ “๑ ในพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคน” ดำเนินการโดย สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐ นาฬิกา ๓๐ นาที เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ มาเผยแพร่เป็นวิทยาทาน

นอกจากนี้ ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ยังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ “สิ่งน่ารู้สำหรับประชาชน” เป็นอภินันทนาการเป็นประจำทุกปี

เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘